Breed of your dog is really important to know before I start working, because not every requirements for dog´s collar shouldn´t be good for your breed.

Photo is really good for realizing collar.

If you dont know how to measure dog´s neck look at page with "Adviser". Collar has usually five holes, your size will fit in middle whole.

Common width of collars is 2-6 cm. Of course I offer bigger sizes.

Take colar with reserve because the collar is changing with many factors when I´m making the collar.

Bronze fitting is most quality fitting for collars. But it is also little bit heavier so I don´t recommend it for smaller breeds.

Classic blacksmith fitting with black design. I recommend it for all types of collars.

The most oftein using blacksmith fitting. Appropriate for all collars

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1.            Udělujete tímto souhlas společnosti Dogcat s.r.o. , se sídlem Malé náměstí 76, Mníšek pod Brdy IČ: 05163633, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 259255 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
-              jméno a příjmení
-              název společnosti
-              e-mail
-              telefonní číslo
-              adresa 
2.            Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
3.            S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info(zavináč)designbystork.com
4.            Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a.            Poskytovatel softwaru EVici webdesign s.r.o.
c.            Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
5.            Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-              vzít souhlas kdykoliv zpět,
-              požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
-              vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-              požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
-              na přenositelnost údajů,
-              podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.